Πώς λειτουργεί η διαλείπουσα νηστεία: Φλεγμονάσωμα και κυτταρική γήρανση

Πώς λειτουργεί η διαλείπουσα νηστεία: Φλεγμονάσωμα και κυτταρική γήρανση

Μια πρόσφατη μελέτη διερεύνησε τις επιδράσεις της διαλείπουσας νηστείας σε διάφορους βιοδείκτες σε νεαρούς άνδρες που νηστεύουν κατά τη διάρκεια του Ραμαζανιού. Σκοπός της μελέτης ήταν να διερευνηθούν οι μοριακές αλλαγές κατά τη διάρκεια της παρατεταμένης...