Η οικονομική συνταξιοδότηση και η μακροζωία είναι άρρηκτα συνδεδεμένες

Η οικονομική συνταξιοδότηση και η μακροζωία είναι άρρηκτα συνδεδεμένες

Η συνταξιοδοτική πρόβλεψη είναι ο όρος που συνήθως χρησιμοποιούμε για να περιγράψουμε την οικονομική πρόβλεψη που κάνουμε για να εξασφαλίσουμε το βιοτικό μας επίπεδο κατά τη συνταξιοδότησή μας. Η οικονομική πρόβλεψη για την τρίτη ηλικία περιλαμβάνει διάφορα μέτρα που...